0
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U110-2422
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U110-2422

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

34.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U30-1410F
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U30-1410F

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

19.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U22-1408
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U22-1408

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

12.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U30-1410
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U30-1410

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

16.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U55-1816F
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U55-1816F

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

19.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U75-2120
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U75-2120

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

26.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U75-2120F
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U75-2120F

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

35.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U22-1408F
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U22-1408F

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

12.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U110-2422F
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U110-2422F

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

32.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U55-1816
Máy phun xịt rửa xe áp lực cao Urali AR U55-1816

- Hãng sản xuất: Urali

- Xuất xứ: Itali

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

17.600.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983