0
Máy hút bụi đeo vai - lưng IPC ITALY
Máy hút bụi đeo vai - lưng IPC ITALY

- Hãng sản xuất: IPC

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS1/20 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS1/20 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

4.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP1/27 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP1/27 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

6.175.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP1/35 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP1/35 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

6.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP1/27 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP1/27 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

4.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS1/27 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS1/27 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

5.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP1/20 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP1/20 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

4.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP2/62 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP2/62 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

7.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC GS1/33 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC GS1/33 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

5.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC GS 1/41 W&D DFS
Máy hút bụi khô và ướt IPC GS 1/41 W&D DFS

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 24 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

Liên hệ
Liên hệ
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP2/62 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP2/62 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

9.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP2/72 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP2/72 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

12.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS2/62 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS2/62 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

7.460.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS2/45 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS2/45 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

7.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS3/62 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YS3/62 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

15.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP3/62 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC YP3/62 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

15.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP3/62 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP3/62 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

15.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô và ướt IPC GS3/62 W&D DFS
Máy hút bụi khô và ướt IPC GS3/62 W&D DFS

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

Liên hệ
Liên hệ
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP3/78 W&D
Máy hút bụi khô và ướt IPC GP3/78 W&D

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

15.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp IPC GS 2/78 W&D DFS
Máy hút bụi công nghiệp IPC GS 2/78 W&D DFS

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

11.210.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983