0
Xe vắt nước lau nhà 1 xô Karcher 25L (6.999-208.0)
Xe vắt nước lau nhà 1 xô Karcher 25L (6.999-208.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước 2 xô Karcher 2 x 15L (6.999-025.0)
Xe vắt nước 2 xô Karcher 2 x 15L (6.999-025.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.090.000 VNĐ
Đặt hàng
Đầu ép nước 2 ngăn Smart Eco AF 071A (08073)
Đầu ép nước 2 ngăn Smart Eco AF 071A (08073)

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

316.000 VNĐ
Đặt hàng
Đầu ép nước Smart Eco AF 08080
Đầu ép nước Smart Eco AF 08080

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

310.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe ép nước 1 ngăn Smart Eco 08080 (AF-070B)
Xe ép nước 1 ngăn Smart Eco 08080 (AF-070B)

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

 

780.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco AF08087
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco AF08087

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.446.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

950.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vắt cây lau nhà Numatic TM 2815 + DTK3N
Xe đẩy vắt cây lau nhà Numatic TM 2815 + DTK3N

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

7.190.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vắt cây lau nhà Numatic HB 1812 + DTK1
Xe đẩy vắt cây lau nhà Numatic HB 1812 + DTK1

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.456.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vắt cây lau nhà Numatic MM30
Xe đẩy vắt cây lau nhà Numatic MM30

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

2.630.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 092
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 092

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 090
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 090

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

860.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 082
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 082

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

950.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 087
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 087

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 086
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 086

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 071
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 071

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 070
Xe vắt nước cây lau nhà Hiclean HC 070

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

780.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vắt cây lau nhà 2 ngăn Clepro CB43
Xe đẩy vắt cây lau nhà 2 ngăn Clepro CB43

- Hãng sản xuất: CLEPRO

- Xuất xứ: Made in China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.260.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vắt cây lau nhà 1 ngăn Clepro CB40
Xe đẩy vắt cây lau nhà 1 ngăn Clepro CB40

- Hãng sản xuất: CLEPRO

- Xuất xứ: Made in China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

980.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vệ sinh Numatic TM 2815N + Kit DTK-1
Xe đẩy vệ sinh Numatic TM 2815N + Kit DTK-1

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

6.256.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983