0
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-330L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-330L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

20.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550*2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550*2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L (380V)
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L (380V)

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

8.220.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L (380V)
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-120L (380V)

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.620.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

8.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 40L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 40L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.500.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983