0
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

4.210.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.740.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100x3-180L-4.5HP
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100x3-180L-4.5HP

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

16.420.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100x4-330L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100x4-330L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

23.420.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500x2-120L-4HP (220V)
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500x2-120L-4HP (220V)

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

12.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.410.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-120L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-40L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-40L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550x2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550x2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-120L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.660.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-180L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-180L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

10.780.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

9.130.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.520.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

8.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.530.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.360.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L-2HP
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L-2HP

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.930.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

8.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.990.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983