0
Xe vắt nước lau nhà 1 xô Karcher 25L (6.999-208.0)
Xe vắt nước lau nhà 1 xô Karcher 25L (6.999-208.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe vắt nước 2 xô Karcher 2 x 15L (6.999-025.0)
Xe vắt nước 2 xô Karcher 2 x 15L (6.999-025.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.090.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm vệ sinh Karcher Trolley classic II (6.999-217.0)
Xe đẩy làm vệ sinh Karcher Trolley classic II (6.999-217.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

8.790.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy dọn phòng khách sạn Karcher Trolley hotel classic I (6.999-221.0)
Xe đẩy dọn phòng khách sạn Karcher Trolley hotel classic I (6.999-221.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

25.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy đồ giặt Smart Eco 117 x 72 x 80 cm
Xe đẩy đồ giặt Smart Eco 117 x 72 x 80 cm

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.916.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy đồ giặt Smart Eco 140 x 77 x 81 cm
Xe đẩy đồ giặt Smart Eco 140 x 77 x 81 cm

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.340.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy dọn thức ăn bát đĩa Smart Eco
Xe đẩy dọn thức ăn bát đĩa Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

- Bảo hành: 18 tháng

3.660.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy dọn thức ăn Smart Eco
Xe đẩy dọn thức ăn Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe dọn thức ăn bát đĩa Smart Eco
Xe dọn thức ăn bát đĩa Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.280.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe dọn thức ăn Smart Eco
Xe dọn thức ăn Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe làm phòng Smart Eco
Xe làm phòng Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.104.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm phòng màu đen Smart Eco 180C
Xe đẩy làm phòng màu đen Smart Eco 180C

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.641.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm vệ sinh Smart Eco
Xe đẩy làm vệ sinh Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.556.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm phòng đen Smart Eco
Xe đẩy làm phòng đen Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.352.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm phòng xám Smart Eco
Xe đẩy làm phòng xám Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Đầu ép nước 2 ngăn Smart Eco AF 071A (08073)
Đầu ép nước 2 ngăn Smart Eco AF 071A (08073)

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

316.000 VNĐ
Đặt hàng
Đầu ép nước Smart Eco AF 08080
Đầu ép nước Smart Eco AF 08080

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

310.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe ép nước 1 ngăn Smart Eco 08080 (AF-070B)
Xe ép nước 1 ngăn Smart Eco 08080 (AF-070B)

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

 

780.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco AF08087
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco AF08087

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.446.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco
Xe ép nước 2 ngăn Smart Eco

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

950.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983