0
Máy hút bụi Super Cleaner EV-275QSW (SQ-200)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-275QSW (SQ-200)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

18.780.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-250SW (KV-15SB2)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-250SW (KV-15SB2)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

9.942.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-145FW (C-112FW)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-145FW (C-112FW)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

7.393.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-122FW (CS-122FW)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-122FW (CS-122FW)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

6.146.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-120SW (SC-20W)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-120SW (SC-20W)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

5.748.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner C-112SW/CS-140SW (02 motor)
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner C-112SW/CS-140SW (02 motor)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

11.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner CS-150SQ
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner CS-150SQ

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

16.714.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi và thổi khô Super Cleaner Star-4
Máy hút bụi và thổi khô Super Cleaner Star-4

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

7.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner C-105FW
Máy hút bụi Super Cleaner C-105FW

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

8.353.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner C-105SW
Máy hút bụi Super Cleaner C-105SW

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

8.353.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô 3 pha Super Cleaner EV-6000E (SC-6000E)
Máy hút bụi khô 3 pha Super Cleaner EV-6000E (SC-6000E)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

177.149.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RH(OIL)
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RH(OIL)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

191.760.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-30000RP (SC-30000)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-30000RP (SC-30000)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

493.488.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-7500RHT
Máy hút bụi Super Cleaner SC-7500RHT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

151.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-5000RHT
Máy hút bụi Super Cleaner SC-5000RHT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

17.385.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RHT
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RHT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

67.115.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô Super Cleaner KV-12000RT
Máy hút bụi khô Super Cleaner KV-12000RT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

109.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-7500RT (KV-7500RT)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-7500RT (KV-7500RT)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

94.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-5000RT (KV-5000RT)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-5000RT (KV-5000RT)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

64.533.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô 3 pha Super Cleaner EV-3000RT (KV-3000RT)
Máy hút bụi khô 3 pha Super Cleaner EV-3000RT (KV-3000RT)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

58.840.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983