0
Quạt thổi thảm mini 3 tốc độ Hiclean HC 538
Quạt thổi thảm mini 3 tốc độ Hiclean HC 538

Hãng sản xuất : Hiclean

Xuất xứ : Công nghệ Thái Lan, SX tại China

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

1.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm ba cấp độ Clepro CP-210
Quạt thổi khô sàn thảm ba cấp độ Clepro CP-210

- Hãng sản xuất: Clepro

- Xuất xứ: Made in China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi thảm 3 tốc độ CleproX DC100
Quạt thổi thảm 3 tốc độ CleproX DC100

Hãng sản xuất : CleproX

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

2.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Karcher AB 45 Classic *KAP (1.004-060.0)
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Karcher AB 45 Classic *KAP (1.004-060.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

9.590.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Hiclean HC 535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Hiclean HC 535

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Chaobao CB-900E
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Chaobao CB-900E

- Hãng sản xuất: ChaoBao

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Smart Eco SE 535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Smart Eco SE 535

- Hãng sản xuất: Smart Eco

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Smart Eco N0606
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Smart Eco N0606

Hãng sản xuất: Smart Eco

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 18 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khô sàn Hiclean HC 535H
Máy sấy khô sàn Hiclean HC 535H

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.723.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Hiclean HC 1000
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Hiclean HC 1000

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ : Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Amtek BF535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Amtek BF535

- Hãng sản xuất: Amtek

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.437.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Fred 900D
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Fred 900D

- Hãng sản xuất: Fred

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Teklife TL-900
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Teklife TL-900

- Hãng sản xuất: Teklife

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 cấp độ Teklife TL-900S
Quạt thổi khô sàn thảm 3 cấp độ Teklife TL-900S

- Hãng sản xuất: Teklife

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 03 tốc độ Typhoon NT 610
Quạt thổi khô sàn thảm 03 tốc độ Typhoon NT 610

- Hãng sản xuất: Typhoon

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.576.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm con sò SE-CLEAN SC-900
Quạt thổi khô sàn thảm con sò SE-CLEAN SC-900

- Hãng sản xuất: SE-CLEAN

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ LL 535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ LL 535

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Quạt thổi khô sàn thảm Sea Clean SC-900
Quạt thổi khô sàn thảm Sea Clean SC-900

- Hãng sản xuất: Sea Clean

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm Supper Clean SC-900
Quạt thổi khô sàn thảm Supper Clean SC-900

- Hãng sản xuất: Supper Clean

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm Clean Tech CT180
Quạt thổi khô sàn thảm Clean Tech CT180

- Hãng sản xuất: Clean Tech

- Xuất xứ: Thái Lan

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983