0
Máy chà sàn nhà xưởng ngồi lái Kumisai KMS 138
Máy chà sàn nhà xưởng ngồi lái Kumisai KMS 138
  • Công suất motor chà : 600 w
  • Công suất motor hút : 6000 w
  • Khả năng làm sạch : 6500 m2/h
  • Hãng sản xuất : Kumisai
  • Xuất xứ : Chính hãng
  • Bảo hành : 12 tháng
  • VAT : Chưa bao gồm VAT
117.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 60B
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 60B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

79.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS T201
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS T201

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

17.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70C
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70C

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

29.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50C
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50C

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

24.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45B
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

28.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện Kumisai KMS 75E
Máy chà sàn liên hợp dùng điện Kumisai KMS 75E

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

24.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70D
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70D

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

37.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50D
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50D

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

31.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS 201
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS 201

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

18.208.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Kumisai KMS 2A
Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Kumisai KMS 2A

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

22.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 2A
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 2A

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

22.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 110B
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 110B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

139.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 2007
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 2007

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

144.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 90B
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 90B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa  bao gồm VAT

81.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45E
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45E

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS XD4A
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS XD4A

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy chà sàn liên hợp chạy điện Kumisai KMS 25C
Máy chà sàn liên hợp chạy điện Kumisai KMS 25C

Hãng sản xuất: Kumisai

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

20.496.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Kumisai KMS 25D
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Kumisai KMS 25D

Hãng sản xuất: Kumisai

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

30.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS-202
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS-202

Hãng sản xuất : Kumisai

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

26.000.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983