0
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch Đèn 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch Đèn 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch Đèn 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch Đèn 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch Đèn 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch Đèn 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch 750W (Mỹ)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch 750W (Mỹ)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch 750W (Mỹ)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch 750W (Mỹ)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

12.900.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983