0
Máy phun áp lực Karcher K2 Universal Oj *Eu 1.673-003.0
Máy phun áp lực Karcher K2 Universal Oj *Eu 1.673-003.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Made in Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

- Khuyến mãi: Tặng dây cấp nước 3m

2.601.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Premium Full Control *EU (1.673-420.0)
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Premium Full Control *EU (1.673-420.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Đức

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

- Khuyến mãi: Tặng 3m dây cấp nước, 1 chai hóa chất rửa xe, 1 khớp nối ống (Áp dụng đến khi hết hàng tặng)

3.681.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control Car (1.673-408.0)
Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control Car (1.673-408.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Made in Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

- Khuyến mãi: Tặng 3m dây cấp nước, 1 chai hóa chất rửa xe, 1 khớp nối ống (Áp dụng đến khi hết hàng tặng)

3.861.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun rửa xe áp lực Karcher K2.360 *KAP (1.601-686.0)
Máy phun rửa xe áp lực Karcher K2.360 *KAP (1.601-686.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

- Khuyến mãi: Tặng 3m dây cấp nước, 1 chai hóa chất rửa xe, 1 khớp nối ống (Áp dụng đến khi hết hàng tặng)

3.231.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực Karcher K5 EU mã 1.180-633.0
Máy phun áp lực Karcher K5 EU mã 1.180-633.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

Khuyến mãi: Tặng 3m dây cấp nước, 1 chai hóa chất rửa xe, 1 khớp nối ống (Áp dụng đến khi hết hàng tặng)

8.001.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun rửa cao áp Karcher K3.450 *KAP (1.601-756.0)
Máy phun rửa cao áp Karcher K3.450 *KAP (1.601-756.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

Khuyến mãi: Tặng 3m dây cấp nước, 1 chai hóa chất rửa xe, 1 khớp nối ống (Áp dụng đến khi hết hàng tặng)

5.121.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực cao Karcher K2 Power VPS mã 1.118-001.0
Máy phun xịt áp lực cao Karcher K2 Power VPS mã 1.118-001.0

Hãng sản xuất: Karcher

Xuất xứ : Made in China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.951.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời Karcher K2 Power VPS + PS 20
Máy vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời Karcher K2 Power VPS + PS 20

Hãng sản xuất: Karcher

Xuất xứ : Made in China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.951.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun rửa áp lực Karcher K2 Full Control Car & PS 20 *EU (1.673-408.0)
Máy phun rửa áp lực Karcher K2 Full Control Car & PS 20 *EU (1.673-408.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

- Khuyến mãi: Tặng 3m dây cấp nước, 1 chai hóa chất rửa xe, 1 khớp nối ống (Áp dụng đến khi hết hàng tặng)

3.861.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực Karcher K4 Full Control (1.324-000.0)
Máy phun áp lực Karcher K4 Full Control (1.324-000.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

6.831.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy rửa xe áp lực cao Karcher K2.420 (1.601-110.0)
Máy rửa xe áp lực cao Karcher K2.420 (1.601-110.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 thán

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

Khuyến mãi:  Tặng 3m dây cấp nước, 1 chai hóa chất rửa xe, 1 khớp nối ống (Áp dụng đến khi hết hàng tặng)

 

3.561.500 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control Car & Home EU mã 1.673-406.0
Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control Car & Home EU mã 1.673-406.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.401.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Premium Power Control *EU mã 1.673-630.0
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Premium Power Control *EU mã 1.673-630.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Đức

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

4.090.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Power Control Car *EU mã 1.673-608.0
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Power Control Car *EU mã 1.673-608.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Đức

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

4.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Power Control *EU mã 1.673-600.0
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Power Control *EU mã 1.673-600.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Đức

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

3.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K4 Power Control mã 1.324-030.0
Máy phun xịt áp lực Karcher K4 Power Control mã 1.324-030.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Đức

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

7.590.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Classic SEA mã 1.600-971.0
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Classic SEA mã 1.600-971.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

2.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Horizontal mã 1.599-151.0
Máy phun xịt áp lực Karcher K2 Horizontal mã 1.599-151.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

2.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực Karcher K2 Power Control Car & Home EU mã 1.673-607.0
Máy phun áp lực Karcher K2 Power Control Car & Home EU mã 1.673-607.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Đức

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

4.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực Karcher K3 Full Control EU mã 1.676.020.0
Máy phun xịt áp lực Karcher K3 Full Control EU mã 1.676.020.0

Hãng sản xuất : Karcher

Xuất xứ : Đức

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.490.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983