0
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04500A
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04500A

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000D
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000D

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000C
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000C

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000B
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000B

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000A
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04000A

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-03500B
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-03500B

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

8.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-02500B
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-02500B

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-01500B
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-01500B

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-00800A
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-00800A

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-06000A
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-06000A

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000E
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000E

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000D
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000D

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000C
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000C

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000B
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000B

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000A
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-05000A

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04500D
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04500D

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04500C
Máy làm mát không khí Daikiosan DKA-04500C

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt làm mát không khí Daikio DKA-10000A
Quạt làm mát không khí Daikio DKA-10000A

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

12.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy làm mát không khí Daikio DKA-07000A
Máy làm mát không khí Daikio DKA-07000A

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

10.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt điều hoà Daikiosan DKA-06000C
Quạt điều hoà Daikiosan DKA-06000C

Hãng sản xuất: Daikiosan

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.990.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983