0
Liên hệ
test1

test

 

Liên hệ
Liên hệ
Máy quét rác Karcher B 250 R I (with sweep vacuuming) with D 100 S + 2 x RM 755 ES + 2 x Pad drive board (9.653-113.0)
Máy quét rác Karcher B 250 R I (with sweep vacuuming) with D 100 S + 2 x RM 755 ES + 2 x Pad drive board (9.653-113.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.379.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 250 RI with R 100 S +3 x RM 69 ASF
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 250 RI with R 100 S +3 x RM 69 ASF

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.009.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher B 250 R I (with sweep vacuuming) with R 120 S + 3 x RM 755 ES
Máy quét rác Karcher B 250 R I (with sweep vacuuming) with R 120 S + 3 x RM 755 ES

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.459.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher B 250 R (without sweep vacuuming) with D 100 S + 2 x RM 755 ES + 2x Pad drive board (9.653-321.0)
Máy quét rác Karcher B 250 R (without sweep vacuuming) with D 100 S + 2 x RM 755 ES + 2x Pad drive board (9.653-321.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

929.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 250 R with R 100 S + 3 x RM 69 ASF (1.480-231.2)
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 250 R with R 100 S + 3 x RM 69 ASF (1.480-231.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

920.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher B 250 R (without sweep vacuuming) with R 120 S + 3 x RM 755 ES (9.653-324.0)
Máy quét rác Karcher B 250 R (without sweep vacuuming) with R 120 S + 3 x RM 755 ES (9.653-324.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.299.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 150 R with R 90 S + 3 x RM 755 ES (9.653-099.0)
Máy chà sàn Karcher B 150 R with R 90 S + 3 x RM 755 ES (9.653-099.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

579.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 150 R with D 90 S + 2 x RM 755 ES +2 x Pad drive board (9.653-320.0)
Máy chà sàn Karcher B 150 R with D 90 S + 2 x RM 755 ES +2 x Pad drive board (9.653-320.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

529.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Karcher B 95 RS Bp (Gel) R 75 S Step on + 2 x RM 755 ES (9.653-286.0)
Máy chà sàn liên hợp Karcher B 95 RS Bp (Gel) R 75 S Step on + 2 x RM 755 ES (9.653-286.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

299.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 90 R Adv Bp Pack with R 75 S (1.161-000.2)
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 90 R Adv Bp Pack with R 75 S (1.161-000.2)

- Hãng xản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

329.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 90 R Adv Bp Pack (1.161-309.0)
Máy chà sàn ngồi lái Karcher B 90 R Adv Bp Pack (1.161-309.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

359.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 90 R Classic Bp R 75 S Ride on mã 1.161-306.0
Máy chà sàn Karcher B 90 R Classic Bp R 75 S Ride on mã 1.161-306.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

309.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 90 R Classic Bp D 75 S Ride on mã 0.300-463.0
Máy chà sàn Karcher B 90 R Classic Bp D 75 S Ride on mã 0.300-463.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

309.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Karcher BD 50/70 R Classic *KAP mã 1.161-076.0 (Trung Quốc)
Máy chà sàn ngồi lái Karcher BD 50/70 R Classic *KAP mã 1.161-076.0 (Trung Quốc)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

Liên hệ
Liên hệ
Máy chà sàn ngồi lái Karcher BD 50/70 R Classic Bp mã 1.161-070.0 (Đức)
Máy chà sàn ngồi lái Karcher BD 50/70 R Classic Bp mã 1.161-070.0 (Đức)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

213.515.999 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sấy khô đẩy tay Karcher B 80 W Bp Dose with R 75 S brush head mã 2.259-002.0
Máy chà sấy khô đẩy tay Karcher B 80 W Bp Dose with R 75 S brush head mã 2.259-002.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

299.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 80 W Bp Dose with D 75 S brush head mã 2.259-002.0
Máy chà sàn Karcher B 80 W Bp Dose with D 75 S brush head mã 2.259-002.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

299.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn đẩy tay Karcher B 60 W Bp + R65 + AutoFill + Squeegee mã 1.384-020.2
Máy chà sàn đẩy tay Karcher B 60 W Bp + R65 + AutoFill + Squeegee mã 1.384-020.2

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

219.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sấy khô đẩy tay Karcher B 60 W Bp + D65 + AutoFill + Squeegee mã 0.300-394.0
Máy chà sấy khô đẩy tay Karcher B 60 W Bp + D65 + AutoFill + Squeegee mã 0.300-394.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

219.000.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983