0
Động cơ diesel Samdi S195 (15Hp)
Động cơ diesel Samdi S195 (15Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

7.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi S1100 (16Hp)
Động cơ diesel Samdi S1100 (16Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

7.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi R185 (9Hp)
Động cơ diesel Samdi R185 (9Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

6.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi S1130 (30Hp)
Động cơ diesel Samdi S1130 (30Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

12.950.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi S1125 (28Hp)
Động cơ diesel Samdi S1125 (28Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

12.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi S1115 (24Hp)
Động cơ diesel Samdi S1115 (24Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

9.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi S1110 (20Hp)
Động cơ diesel Samdi S1110 (20Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

8.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi R180 (8Hp)
Động cơ diesel Samdi R180 (8Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

4.950.000 VNĐ
Đặt hàng
Động cơ diesel Samdi R175 (6Hp)
Động cơ diesel Samdi R175 (6Hp)

Hãng sản xuất: Samdi

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

4.750.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983