0
Máy phun thuốc công nghiệp SE-160L
Máy phun thuốc công nghiệp SE-160L
  • Xuất xứ : Trung Quốc
  • Bảo hành : 6 tháng
  • Trạng thái : Còn hàng
  • VAT : Chưa bao gồm VAT
8.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì VOLGA VG-52
Máy phun hạt 2 thì VOLGA VG-52

Hãng sản xuất : Volga

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

3.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì Volga VG-3Z
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì Volga VG-3Z

Hãng sản xuất : Volga

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

3.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì TELE TL-26L (43)
Máy phun hạt 2 thì TELE TL-26L (43)

Hãng sản xuất : TELE

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì TELE TL-26L (3Z)
Máy phun hạt 2 thì TELE TL-26L (3Z)

Hãng sản xuất : TELE

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

2.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì PEACOCK PC-767 trợ lực

Hãng sản xuất : PEACOCK

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì PEACOCK PC-768 trợ lực
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì PEACOCK PC-768 trợ lực

Hãng sản xuất : PEACOCK

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ45E TT (GOLDMAN)
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ45E TT (GOLDMAN)

Hãng sản xuất : Kawasaki

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

6.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ45E LH (GOLDMAN)
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ45E LH (GOLDMAN)

Hãng sản xuất : Kawasaki

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

6.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ53E TT (GOLDMAN)
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ53E TT (GOLDMAN)

Hãng sản xuất : Kawasaki

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

6.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ53E LH (GOLDMAN)
Máy phun hạt 2 thì KAWASAKI KS-26L TJ53E LH (GOLDMAN)

Hãng sản xuất : Kawasaki

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

6.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì Kawasaki Volga F-747 TJ27E
Máy phun thuốc khử trùng 2 thì Kawasaki Volga F-747 TJ27E

Hãng sản xuất : Volga

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng KAITOA K-768
Máy phun thuốc khử trùng KAITOA K-768

Hãng sản xuất : KAITOa

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

2.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng KAITOA K-767
Máy phun thuốc khử trùng KAITOA K-767

Hãng sản xuất : KAITOa

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

2.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 2 thì KAITOA K-26L (3Z)
Máy phun hạt 2 thì KAITOA K-26L (3Z)

Hãng sản xuất : KAITOa

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

2.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

7.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 LH
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 LH

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

7.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.870.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 SJ2 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 SJ2 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT :Đã bao gồm VAT

6.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 LH
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 LH

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

6.300.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983