0
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

79.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM SECURIO C14
Máy hủy giấy HSM SECURIO C14

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.468.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM SECURIO C18
Máy hủy giấy HSM SECURIO C18

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

11.352.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM SECURIO B22
Máy hủy giấy HSM SECURIO B22

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

21.780.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM SECURIO B24
Máy hủy giấy HSM SECURIO B24

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

22.176.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM SECURIO B32
Máy hủy giấy HSM SECURIO B32

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

29.040.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

37.620.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

23.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM SECURIO B35
Máy hủy giấy HSM SECURIO B35

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

43.824.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy HSM Shredstar S10
Máy hủy giấy HSM Shredstar S10

Hãng sản xuất: HSM

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983