0
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-155
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-155

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

35.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

7.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-25
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-25

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

8.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-38
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-38

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

11.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-45
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-45

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

14.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-68
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-68

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

16.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-115
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-115

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

19.700.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983