0
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-1750
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-1750

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

11.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-2200
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-2200

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

12.320.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-2200TTS
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-2200TTS

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

12.880.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-3200
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-3200

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

14.896.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-3200TTS
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-3200TTS

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

15.456.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-3600
Máy phun áp lực cao Lucky Star UV-3600

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

16.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 2200PSI
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 2200PSI

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

9.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 1500PSI
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 1500PSI

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 1750PSI
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 1750PSI

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

12.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 3200PSI
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 3200PSI

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

13.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 3600PSI
Máy phun áp lực rửa xe Lucky Star 3600PSI

- Hãng sản xuất: Lucky

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

 

15.700.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983