0
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Vertigo 22
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Vertigo 22

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Italy, made in China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Vertigo 28
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Vertigo 28

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Fast 120
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Fast 120

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.235.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Galaxy 140
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Galaxy 140

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.190.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor One 120
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor One 120

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.760.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor Rise Up 120
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor Rise Up 120

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.680.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor Split 120
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor Split 120

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.640.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor SMART 120
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor SMART 120

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor SMART PLUS 130
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor SMART PLUS 130

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor IKON 140
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor IKON 140

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor NINJA 120
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor NINJA 120

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor NINJA PLUS 130
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor NINJA PLUS 130

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Vertigo 25
Máy phun áp lực rửa xe Lavor Vertigo 25

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.950.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor HERO 105 AC
Máy phun xịt áp lực rửa xe Lavor HERO 105 AC

- Hãng sản xuất: Lavor

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.690.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983