0
Máy hút bụi công nghiệp Longlife/Strongman LL90
Máy hút bụi công nghiệp Longlife/Strongman LL90

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL702 / ST-702
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL702 / ST-702

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 15/ ST 15
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 15/ ST 15

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 30/ ST 30
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 30/ ST 30

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 803 / ST-803
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 803 / ST-803

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.640.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 703 / ST-703
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 703 / ST-703

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 603 / ST-603
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 603 / ST-603

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 802 / ST-802
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 802 / ST-802

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.492.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 602 /ST-602
Máy hút bụi nước công nghiệp Longlife/Strongman LL 602 /ST-602

Hãng sản xuất: Longlife/Strongman

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.550.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983