0
Quạt sấy gió nóng Fred FR-C9/3
Quạt sấy gió nóng Fred FR-C9/3

Công suất nhiệt : 50/4500/9000W
Lưu lượng gió : 980m3/h
Khối lượng : 13.5kg
Hãng sản xuất : Fred
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

9.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy nông sản FRED FR-C15/3
Máy sấy nông sản FRED FR-C15/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

12.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy quần áo FRED FR-C30/3
Máy sấy quần áo FRED FR-C30/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

17.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy nông sản FRED FR-C30/3
Máy sấy nông sản FRED FR-C30/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

16.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy quần áo FRED FR-U9/3
Máy sấy quần áo FRED FR-U9/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

10.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy nông sản FRED FR-U9/3
Máy sấy nông sản FRED FR-U9/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

10.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy quần áo FRED FR-U15/3
Máy sấy quần áo FRED FR-U15/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

14.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng chạy dầu diesel Fred FR-O1610
Máy sấy gió nóng chạy dầu diesel Fred FR-O1610

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy sấy nông sản FRED FR-C3/1
Máy sấy nông sản FRED FR-C3/1

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy nông sản FRED FR-C5/3
Máy sấy nông sản FRED FR-C5/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy nông sản Fred FR-P1307-03
Máy sấy nông sản Fred FR-P1307-03

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy sấy quần áo Fred FR-H05
Máy sấy quần áo Fred FR-H05

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy sấy quần áo Fred FR-H03
Máy sấy quần áo Fred FR-H03

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy sấy nông sản Fred FR-P1307-05
Máy sấy nông sản Fred FR-P1307-05

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy sấy quần áo Fred FR-P1307-03
Máy sấy quần áo Fred FR-P1307-03

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy sấy gió nóng FRED FR-D30/1
Máy sấy gió nóng FRED FR-D30/1

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

19.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng FRED FR-D70/1
Máy sấy gió nóng FRED FR-D70/1

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

32.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng FRED FR-D100/1
Máy sấy gió nóng FRED FR-D100/1

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

37.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy nông sản FRED FR-U15/3
Máy sấy nông sản FRED FR-U15/3

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

14.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng Fred FR-P1506-02
Máy sấy gió nóng Fred FR-P1506-02

Hãng sản xuất: Fred - Đức

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
HOTLINE 0909 737 983