0
Máy chà sàn công nghiệp Smart Eco SE 77
Máy chà sàn công nghiệp Smart Eco SE 77

Hãng sản xuất : Smart Eco

Xuất xứ : Công nghệ Malaysia, SX tại China

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

9.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 60B
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 60B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

80.604.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS T201
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS T201

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

17.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70C
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70C

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

29.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50C
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50C

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

26.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn công nghiệp Se Clean SC 175A
Máy chà sàn công nghiệp Se Clean SC 175A

- Hãng sản xuất: Se Clean SC 175A

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

9.975.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45B
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

29.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện Kumisai KMS 75E
Máy chà sàn liên hợp dùng điện Kumisai KMS 75E

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

27.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70D
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 70D

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

42.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50D
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 50D

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

35.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS 201
Máy chà sàn liên hợp mini Kumisai KMS 201

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

19.208.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Kumisai KMS 2A
Máy chà sàn liên hợp cánh bướm Kumisai KMS 2A

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

23.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 2A
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 2A

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

22.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 110B
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 110B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

144.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 2007
Máy chà sàn ngồi lái Kumisai KMS 2007

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

144.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 90B
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Kumisai KMS 90B

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã  bao gồm VAT

118.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45E
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 45E

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Chính hãng

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS XD4A
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS XD4A

Hãng sản xuất : Kumisai

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy chà sàn giặt thảm Smart Eco SE 99
Máy chà sàn giặt thảm Smart Eco SE 99

Hãng sản xuất : Smart Eco

Xuất xứ : Công nghệ Malaysia, SX tại China

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

9.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Smart Eco SE 500
Máy chà sàn liên hợp Smart Eco SE 500

Hãng sản xuất : Smart Eco

Xuất xứ : Công nghệ Malaysia, SX tại China

Bảo hành : 18 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

28.000.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983