0
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch Đèn 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch Đèn 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-108 5 inch 370W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-108 5 inch 370W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải cầm tay Cheering 110
Máy cắt vải cầm tay Cheering 110

- Hãng sản xuất: Cheering

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

1.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch Đèn 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch Đèn 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch Đèn 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 8 inch Đèn 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KS-AU V
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KS-AU V

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 10 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 12 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 12 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Eastman CZD-3 12 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Eastman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

8.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 10 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 10 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đầu bàn cơ Lejiang YJ-108D
Máy cắt vải đầu bàn cơ Lejiang YJ-108D

- Hãng sản xuất: Lejiang

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-100
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-100

- Hãng sản xuất: Lejiang

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

1.690.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-110C
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-110C

- Hãng sản xuất: Lejiang

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

2.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-70A
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-70A

- Hãng sản xuất: Lejiang

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

1.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải cầm tay Cheering 100
Máy cắt vải cầm tay Cheering 100

- Hãng sản xuất: Cheering

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

1.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-125
Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ-125

- Hãng sản xuất: Lejiang

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 6 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

2.250.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983