0
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

7.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 LH
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX50 LH

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

7.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.870.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 SJ2 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 SJ2 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT :Đã bao gồm VAT

6.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 LH
Máy phun hạt 4 thì HONDA VH-26L GX35 LH

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

6.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì TELE TL-26L động cơ HONDA GX35 TT
Máy phun hạt 4 thì TELE TL-26L động cơ HONDA GX35 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

5.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA M-979 GX35 (MEGIC)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA M-979 GX35 (MEGIC)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA M-979 GX25 (MEGIC)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA M-979 GX25 (MEGIC)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-968 GX35 LD (TROPIC)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-968 GX35 LD (TROPIC)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-868 GX35 (AMITA)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-868 GX35 (AMITA)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-868 GX25 (AMITA)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-868 GX25 (AMITA)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-768 GX35 (KAWAYAMAA)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-768 GX35 (KAWAYAMAA)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

5.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-768 GX25 (KAWAYAMAA)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA F-768 GX25 (KAWAYAMAA)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

5.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA AS-888 GX35 (APSARA)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA AS-888 GX35 (APSARA)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

6.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA AS-888 GX25 (APSARA)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì HONDA AS-888 GX25 (APSARA)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

6.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX50 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX50 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

6.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX50 LH
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX50 LH

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

7.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX35 TT
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX35 TT

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX35 LH
Máy phun hạt 4 thì HONDA AH-26L GX35 LH

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

6.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì Honda F-968 GX35 (TROPIC)
Máy phun thuốc khử trùng 4 thì Honda F-968 GX35 (TROPIC)

Hãng sản xuất : Honda

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Đã bao gồm VAT

5.500.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983