0
Máy hút bụi không ồn đeo lưng Numatic RSV 130-11 KIT AS30
Máy hút bụi không ồn đeo lưng Numatic RSV 130-11 KIT AS30

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

11.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic PSP 180-11 (Kit AH1)
Máy hút bụi không ồn Numatic PSP 180-11 (Kit AH1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

7.070.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic PPR 200-12 (Kit AS1)
Máy hút bụi không ồn Numatic PPR 200-12 (Kit AS1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

7.018.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic PPR 370-12 (Kit AS1)
Máy hút bụi không ồn Numatic PPR 370-12 (Kit AS1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

Liên hệ
Liên hệ
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 470-22 (Kit A1)
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 470-22 (Kit A1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

10.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 900-22 (Kit BA2)
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 900-22 (Kit BA2)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

17.885.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic NVDQ 900-2 (Kit BB2)
Máy hút bụi không ồn Numatic NVDQ 900-2 (Kit BB2)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

19.535.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi đa dụng Numatic NTD 2003-2
Máy hút bụi đa dụng Numatic NTD 2003-2

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

58.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi đa dụng Numatic NTT 2003-2 (Kit BA5)
Máy hút bụi đa dụng Numatic NTT 2003-2 (Kit BA5)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Anh Quốc

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

40.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi hút nước Numatic WV470-2 (Kit A12)
Máy hút bụi hút nước Numatic WV470-2 (Kit A12)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

16.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi hút nước Numatic WVD 900-2 (Kit BB8)
Máy hút bụi hút nước Numatic WVD 900-2 (Kit BB8)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

24.435.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic HVR 200M-11 (KIT AST1)
Máy hút bụi không ồn Numatic HVR 200M-11 (KIT AST1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

10.120.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic PRP 240-11 (KIT AS1)
Máy hút bụi không ồn Numatic PRP 240-11 (KIT AS1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: Hết hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

Liên hệ
Liên hệ
Máy hút bụi không ồn Numatic PRP 370-12 (KIT AS1)
Máy hút bụi không ồn Numatic PRP 370-12 (KIT AS1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

15.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 470-21 (Kit AS1)
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 470-21 (Kit AS1)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

11.730.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 900-2 (Kit BB2)
Máy hút bụi không ồn Numatic NVQ 900-2 (Kit BB2)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Made in UK

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

18.160.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi dùng trên máy bay 110v Numatic AVQ 250
Máy hút bụi dùng trên máy bay 110v Numatic AVQ 250

Hãng sản xuất: Numatic

Xuất xứ : Anh Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
HOTLINE 0909 737 983