0
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 850BT
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 850BT

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

181.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid 740SS
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid 740SS

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

109.120.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 510E
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 510E

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

34.920.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 510B
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 510B

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

55.880.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-MINI
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-MINI

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

147.840.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-AC
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-AC

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

118.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 70BT
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 70BT

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

107.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 50E
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 50E

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

31.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 50B
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 50B

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

61.595.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 740 MINI
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 740 MINI

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ : Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

86.240.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 60BT
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 60BT

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ : Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

50.440.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 110BT
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 110BT

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ : Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

162.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 60B
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 60B

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ : Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

46.560.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983