0
Bình tích khí Pegasus 3000L
Bình tích khí Pegasus 3000L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

22.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 120L
Bình tích khí Pegasus 120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

2.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 180L
Bình tích khí Pegasus 180L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

3.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 230L
Bình tích khí Pegasus 230L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

4.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 330L
Bình tích khí Pegasus 330L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

4.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 500L
Bình tích khí Pegasus 500L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

6.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 1000L
Bình tích khí Pegasus 1000L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

8.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 1500L
Bình tích khí Pegasus 1500L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

13.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình tích khí Pegasus 2000L
Bình tích khí Pegasus 2000L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

15.500.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983