0
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-108 5 inch 370W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-108 5 inch 370W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KS-AU V
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KS-AU V

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 12 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 12 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 8 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

8.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KSM-9003 10 inch 1168W Đèn (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 10 inch 750W (Nhật Bản)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 10 inch 750W (Nhật Bản)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 10 inch 750W (TQ)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 10 inch 750W (TQ)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 8 inch 750W (TQ)
Máy cắt vải đứng Kaisiman KM KSU-103 8 inch 750W (TQ)

- Hãng sản xuất: Kaisiman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.750.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983