0
Máy phun áp lực rửa xe Promac M1518
Máy phun áp lực rửa xe Promac M1518

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

15.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Promac M1508
Máy phun áp lực rửa xe Promac M1508

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

8.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Promac M32
Máy phun áp lực rửa xe Promac M32

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

18.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Promac M16
Máy phun áp lực rửa xe Promac M16

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực chạy dầu Diesel Promac D36
Máy phun áp lực chạy dầu Diesel Promac D36

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

21.677.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Promac M30
Máy phun áp lực rửa xe Promac M30

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

16.272.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Promac M26
Máy phun áp lực rửa xe Promac M26

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Made in Taiwan

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

12.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Promac M36
Máy phun áp lực rửa xe Promac M36

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

17.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun áp lực rửa xe Promac M20
Máy phun áp lực rửa xe Promac M20

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

9.607.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa cao áp Promac M58
Máy phun xịt rửa cao áp Promac M58

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

50.183.300 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa cao áp Promac M31
Máy phun xịt rửa cao áp Promac M31

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

16.005.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy phun xịt rửa cao áp Promac M22
Máy phun xịt rửa cao áp Promac M22

- Hãng sản xuất: Promac

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

9.905.580 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983