0
Máy hủy tài liệu Aurora AS2230CD
Máy hủy tài liệu Aurora AS2230CD

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 20-30 tờ

Dung tích thùng chứa : 30-50 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

6.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS105MQ
Máy hủy tài liệu Aurora AS105MQ

- Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 30-50 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

4.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS1500CD
Máy hủy tài liệu Aurora AS1500CD

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 10-20 tờ

Dung tích thùng chứa : 30-50 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

4.641.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS616MQ
Máy hủy tài liệu Aurora AS616MQ

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

2.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD
Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gôm VAT

2.047.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS610CT
Máy hủy tài liệu Aurora AS610CT

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

1.495.000 VNĐ
Đặt hàng
MÁY HỦY GIẤY AURORA AS600SB
MÁY HỦY GIẤY AURORA AS600SB

- Hãng sản xuất: Aurora

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

 

761.000 VNĐ
Đặt hàng
MÁY HỦY GIẤY AURORA AS875C
MÁY HỦY GIẤY AURORA AS875C

- Hãng sản xuất: Aurora

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

 

1.570.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy AURORA AS618SB
Máy hủy giấy AURORA AS618SB

- Hãng sản xuất: Aurora

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

 

750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu AURORA AS680SB
Máy hủy tài liệu AURORA AS680SB

- Hãng sản xuất: Aurora

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

 

955.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy Aurora AS860CM
Máy hủy giấy Aurora AS860CM

- Hãng sản xuất: Aurora

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

 

4.264.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy Aurora AS2070CD
Máy hủy giấy Aurora AS2070CD

Hãng sản xuất : Aurora

Xuất xứ : Trung Quốc

Bảo hành : 12 tháng

Trạng thái : Còn hàng

VAT : Chưa bao gồm VAT

6.019.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983