0
Máy hủy tài liệu Aurora AS2230CD
Máy hủy tài liệu Aurora AS2230CD

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 20-30 tờ

Dung tích thùng chứa : 30-50 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

6.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS105MQ
Máy hủy tài liệu Aurora AS105MQ

- Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 30-50 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

5.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS1500CD
Máy hủy tài liệu Aurora AS1500CD

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 10-20 tờ

Dung tích thùng chứa : 30-50 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

4.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS616MQ
Máy hủy tài liệu Aurora AS616MQ

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

2.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD
Máy hủy tài liệu Aurora AS800CD

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gôm VAT

1.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu Aurora AS610CT
Máy hủy tài liệu Aurora AS610CT

Kiểu hủy : Hủy vụn

Công suất hủy : 5-10 tờ

Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: Aurora

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

1.450.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983