0
Quạt phun sương đĩa xoay 3 tốc độ Soffnet FS 65
Quạt phun sương đĩa xoay 3 tốc độ Soffnet FS 65

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-75
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-75

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-65
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-65

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-60
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-60

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-50
Quạt treo phun sương đĩa xoay Soffnet FBPS-50

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.950.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-75
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-75

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-65
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-65

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-60
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-60

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-50
Quạt đứng phun sương đĩa xoay Soffnet FSPS-50

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

52.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 750
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 750

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.270.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 650
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 650

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.160.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 600
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 600

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 500
Quạt treo phun sương béc phun Soffnet QTPS 500

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 750
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 750

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.460.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 650
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 650

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 600
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 600

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 500
Quạt phun sương đứng béc phun Soffnet QDPS 500

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 18Y
Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 18Y

- Hãng sản xuất: Air Cooler

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

16.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 72Y3
Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 72Y3

- Hãng sản xuất: Air Cooler

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

10.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 60
Quạt làm mát bằng hơi nước Air Cooler KV 60

- Hãng sản xuất: Air Cooler

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.400.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983