0
Máy nén khí Pilo PL-3040 (cam)
Máy nén khí Pilo PL-3040 (cam)

Thương hiệu: Pilo

Xuất xứ: China

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-25L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-25L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-9L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-9L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-330L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-330L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

20.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-35L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-35L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550X2-50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550X2-50L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550*2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550*2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-35L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-35L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1100
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1100

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1500
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1500

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.900.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983