0
Máy hút bụi Hitachi CV-995DC (24CV-GB)
Máy hút bụi Hitachi CV-995DC (24CV-GB)

- Hãng sản xuất: Hitachi

- Xuất xứ: Thái Lan

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

 

6.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi HITACHI CV-950F 24CV (WR)
Máy hút bụi HITACHI CV-950F 24CV (WR)

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Made in Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.970.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-970Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-970Y

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Made in Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

4.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-975YR
Máy Hút Bụi HITACHI CV-975YR

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

5.220.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-940Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-940Y

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Made in Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-945Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-945Y

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18V
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi HITACHI CV-BA20V
Máy hút bụi HITACHI CV-BA20V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV- BA22V
Máy hút bụi Hitachi CV- BA22V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.740.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi HITACHI CV-SH18
Máy hút bụi HITACHI CV-SH18

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi Hitachi SY21V
Máy Hút Bụi Hitachi SY21V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.070.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Made in Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Made in Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

4.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

4.630.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

5.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

1.570.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W1600
Máy hút bụi Hitachi CV-W1600

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

1.740.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W1800
Máy hút bụi Hitachi CV-W1800

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

1.850.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983