0
Máy hút bụi Hitachi CV-995DC (24CV-GB)
Máy hút bụi Hitachi CV-995DC (24CV-GB)

- Hãng sản xuất: Hitachi

- Xuất xứ: Thái Lan

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

 

6.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-975YR
Máy Hút Bụi HITACHI CV-975YR

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

5.220.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-945Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-945Y

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi HITACHI CV-BA20V
Máy hút bụi HITACHI CV-BA20V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV- BA22V
Máy hút bụi Hitachi CV- BA22V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.740.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi HITACHI CV-SH18
Máy hút bụi HITACHI CV-SH18

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi Hitachi SY21V
Máy Hút Bụi Hitachi SY21V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

3.070.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

1.570.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W1600
Máy hút bụi Hitachi CV-W1600

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

1.740.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W1800
Máy hút bụi Hitachi CV-W1800

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

1.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W2000
Máy hút bụi Hitachi CV-W2000

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.480.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V

Hãng sản xuất: Hitachi

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

2.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-985DC
Máy hút bụi Hitachi CV-985DC

- Hãng sản xuất: Hitachi

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

5.980.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983