0
Hóa chất tẩy rửa Karcher 10L RM 776 (6.295-545.0)
Hóa chất tẩy rửa Karcher 10L RM 776 (6.295-545.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Đã bao gồm VAT

1.690.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ dạng bột Karcher RM 63 AS 20Kg (6.295-255.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ dạng bột Karcher RM 63 AS 20Kg (6.295-255.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

3.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher PC Bio 20L (6.295-261.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher PC Bio 20L (6.295-261.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

6.090.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher PC Bio 10L (6.295-260.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher PC Bio 10L (6.295-260.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

5.590.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất vệ sinh sàn Karcher 20L RM 748 (6.295-162.0)
Hóa chất vệ sinh sàn Karcher 20L RM 748 (6.295-162.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

2.590.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 20L RM 758 (6.295-408.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 20L RM 758 (6.295-408.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

2.790.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa Karcher 20L RM 776 (6.295-546.0)
Hóa chất tẩy rửa Karcher 20L RM 776 (6.295-546.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

2.790.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất bảo vệ sàn Karcher 5L RM 782 (6.295-816.0)
Hóa chất bảo vệ sàn Karcher 5L RM 782 (6.295-816.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.590.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất bảo vệ sàn Karcher 5L RM 784 (6.295-817.0)
Hóa chất bảo vệ sàn Karcher 5L RM 784 (6.295-817.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất vệ sinh sàn Karcher 20L RM 754 (6.295-811.0)
Hóa chất vệ sinh sàn Karcher 20L RM 754 (6.295-811.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 20L RM 752 (6.295-813.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 20L RM 752 (6.295-813.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 20L RM 69 (6.295-415.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 20L RM 69 (6.295-415.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 10L RM 69 (6.295-120.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 10L RM 69 (6.295-120.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.290.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 2.5L RM 69 (6.295-582.0)
Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ Karcher 2.5L RM 69 (6.295-582.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

420.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa sàn đá Karcher 10L RM 753 (6.295-082.0)
Hóa chất tẩy rửa sàn đá Karcher 10L RM 753 (6.295-082.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.790.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa sàn đá Karcher 2.5L RM 753 (6.295-587.0)
Hóa chất tẩy rửa sàn đá Karcher 2.5L RM 753 (6.295-587.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

470.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất vệ sinh Karcher 20L RM 780 (6.295-468.0)
Hóa chất vệ sinh Karcher 20L RM 780 (6.295-468.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

3.190.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất vệ sinh Karcher 10L RM 780 (6.294-997.0)
Hóa chất vệ sinh Karcher 10L RM 780 (6.294-997.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.790.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất vệ sinh Karcher 2.5L RM 780 (6.295-580.0)
Hóa chất vệ sinh Karcher 2.5L RM 780 (6.295-580.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

510.000 VNĐ
Đặt hàng
Hóa chất tẩy rửa đa năng Karcher 1L RM 769 (6.295-490.0)
Hóa chất tẩy rửa đa năng Karcher 1L RM 769 (6.295-490.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

500.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983