0
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa Entrust Sigma DS1
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa Entrust Sigma DS1

Số lần in : 500 mặt thẻ
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành : 3 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

3.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa Entrust Sigma DS2

Số lần in : 500 mặt thẻ
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành : 3 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

3.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy in thẻ nhựa Evolis Badgy 200
Máy in thẻ nhựa Evolis Badgy 200

Độ phân giải : 300 DPI
Tốc độ in : 38 giây/thẻ màu
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

15.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy in thẻ nhựa Evolis Zenius
Máy in thẻ nhựa Evolis Zenius

Độ phân giải : 300 DPI
Tốc độ in : 150 thẻ/giờ
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Bảo hành : 24 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

18.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy in thẻ nhựa EVOLIS PRIMACY 2 SIMPLEX
Máy in thẻ nhựa EVOLIS PRIMACY 2 SIMPLEX

Độ phân giải : 300x600 DPI
Tốc độ in : 250 thẻ/giờ
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Bảo hành : 36 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

29.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy in thẻ nhựa EVOLIS PRIMACY 2 DUPLEX

Độ phân giải : 300x600 DPI
Tốc độ in : 250 thẻ/giờ
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Bảo hành : 36 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

36.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực màu Evolis Badgy 200 chính hãng
Ruy băng mực màu Evolis Badgy 200 chính hãng

Số lần in : 100 lần
Độ phân giải : 300 DPI
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

1.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực đen Evolis Badgy 200 chính hãng
Ruy băng mực đen Evolis Badgy 200 chính hãng

Số lần in : 500 lần
Độ phân giải : 300 DPI
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

420.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực màu Evolis Zenius chính hãng
Ruy băng mực màu Evolis Zenius chính hãng

Số lần in : 200 lần
Độ phân giải : 300 DPI
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

1.280.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực đen Evolis Zenius 200 chính hãng
Ruy băng mực đen Evolis Zenius 200 chính hãng

Số lần in : 2000 lần
Độ phân giải : 300 DPI
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

850.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực màu Evolis Primacy 2 chính hãng
Ruy băng mực màu Evolis Primacy 2 chính hãng

Số lần in : 200 lần
Độ phân giải : 300 DPI
Hãng sản xuất : Evolis
Xuất xứ : Pháp
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

1.380.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa Matica XID8300 chính hãng
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa Matica XID8300 chính hãng

Số lần in : 1000 lần
Xuất xứ : Hàn Quốc
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Đã bao gồm VAT

7.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Phim In SRT Chuyển Tiếp Cho Máy In Thẻ XID8300 (ChromxPert)
Phim In SRT Chuyển Tiếp Cho Máy In Thẻ XID8300 (ChromxPert)

Số lần in : 1000 lần
Xuất xứ : Hàn Quốc
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Đã bao gồm VAT

3.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy in thẻ nhựa chuyên nghiệp Matica XID8300
Máy in thẻ nhựa chuyên nghiệp Matica XID8300

Độ phân giải : 600 Dpi
Tốc độ in : 120 thẻ/giờ
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành : 36 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Đã bao gồm VAT

119.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa SOLID 310S chính hãng
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa SOLID 310S chính hãng
 • Số lần in : 250 lần
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Chưa bao gồm VAT
1.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực đen máy in thẻ nhựa SOLID 310S chính hãng
Ruy băng mực đen máy in thẻ nhựa SOLID 310S chính hãng
 • Số lần in : 1200 lần
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Chưa bao gồm VAT
600.000 VNĐ
Đặt hàng
Phim In SRT Chuyển Tiếp Cho Máy In Thẻ XID8100 (ChromxPert)
Phim In SRT Chuyển Tiếp Cho Máy In Thẻ XID8100 (ChromxPert)
 • Số lần in : 1000 lần
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Đã bao gồm VAT
2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa Matica XID8100 chính hãng
Ruy băng mực màu máy in thẻ nhựa Matica XID8100 chính hãng
 • Số lần in : 1000 lần
 • Xuất xứ : Hàn Quốc
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Đã bao gồm VAT
7.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy in thẻ nhựa SOLID 310S Chính hãng
Máy in thẻ nhựa SOLID 310S Chính hãng

Độ phân giải : 300DPI
Chức năng in : 1 mặt (Tùy chọn 2 mặt)
Xuất xứ : Hàn Quốc
Bảo hành : 24 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

25.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy in thẻ nhựa Zebra ZC300
Máy in thẻ nhựa Zebra ZC300

Độ phân giải : 300 DPI
Tốc độ in : 200 thẻ/h
Hãng sản xuất : Zebra
Xuất xứ : Chính hãng
Bảo hành : 12 tháng
Trạng thái : Còn hàng
VAT : Chưa bao gồm VAT

20.450.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983