0
Máy hủy tài liệu GBC Silencio V30WS
Máy hủy tài liệu GBC Silencio V30WS

- Kiểu hủy : Hủy sợi

- Công suất hủy : 5-10 tờ

- Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

- Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: GBC

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC Alpha Confetti
Máy hủy tài liệu GBC Alpha Confetti

- Kiểu hủy : Hủy vụn

- Công suất hủy : 5-10 tờ

- Dung tích thùng chứa : 5-10 lít

- Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: GBC

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC Duo
Máy hủy tài liệu GBC Duo

- Kiểu hủy : Hủy vụn

- Công suất hủy : 5-10 tờ

- Dung tích thùng chứa : 10-20 lít

- Kích thước giấy : A4

- Hãng sản xuất: GBC

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

2.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC 31CDX
Máy hủy tài liệu GBC 31CDX

- Xuất xứ: GBC

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

6.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC Swingline C30-36
Máy hủy tài liệu GBC Swingline C30-36

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

47.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 64C
Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 64C

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

20.856.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.642.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SX

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

9.622.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 66C
Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 66C

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

24.948.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC RDS 2250
Máy hủy tài liệu GBC RDS 2250

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

14.190.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy giấy GBC Auto + 130X
Máy hủy giấy GBC Auto + 130X

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

9.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X312-SL
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X312-SL

Hãng sản xuất: Dino

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

5.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

8.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster M515
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster M515

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

14.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X308
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X308

Hãng sản xuất: GBC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

1.950.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983