0
Quạt hút thông gió Hasaki HST 20
Quạt hút thông gió Hasaki HST 20

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.410.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 25
Quạt hút thông gió Hasaki HST 25

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 30
Quạt hút thông gió Hasaki HST 30

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 35
Quạt hút thông gió Hasaki HST 35

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 40
Quạt hút thông gió Hasaki HST 40

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.859.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 45
Quạt hút thông gió Hasaki HST 45

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.219.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 502
Quạt hút thông gió Hasaki HST 502

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 602
Quạt hút thông gió Hasaki HST 602

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.950.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 30
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 30

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 35
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 35

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40A
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40A

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50A
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50A

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 1500w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 1500w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70A
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70A

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

9.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 2200w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 2200w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 1500w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 1500w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 2200w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 2200w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

8.450.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983