0
Quạt hút thông gió Hasaki HST 20 ( HST 25, HST 30, HST 35, HST 40, HST 45, HST 502 )
Quạt hút thông gió Hasaki HST 20 ( HST 25, HST 30, HST 35, HST 40, HST 45, HST 502 )

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.780.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 25
Quạt hút thông gió Hasaki HST 25

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 30
Quạt hút thông gió Hasaki HST 30

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 35
Quạt hút thông gió Hasaki HST 35

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 40
Quạt hút thông gió Hasaki HST 40

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 45
Quạt hút thông gió Hasaki HST 45

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 502
Quạt hút thông gió Hasaki HST 502

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki HST 602
Quạt hút thông gió Hasaki HST 602

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.950.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 30
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 30

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 35
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 35

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40A
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40A

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50A
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50A

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 1500w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 1500w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70A
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70A

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

11.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 2200w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60A loại 2200w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

8.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 40

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 50

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 1500w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 1500w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 2200w
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 60 loại 2200w

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70
Quạt hút thông gió Hasaki DFG 70

Thương hiệu: Hasaki

Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

10.250.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983