0
Quạt phòng nổ Soffnet BTF-30
Quạt phòng nổ Soffnet BTF-30

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 138
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 138

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 122
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 122

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 106
Quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 106

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 138
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 138

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 122
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 122

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 106
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 106

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 90
Quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 90

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 70
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 70

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 60
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 60

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 50
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 50

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 40
Quạt thông gió vuông lá sách Soffnet DF 40

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-60
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-60

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

11.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-50
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-50

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-40
Quạt cấp gió di động Soffnet SH2T-40

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt cấp gió cho tầng hầm Soffnet SHT 45
Quạt cấp gió cho tầng hầm Soffnet SHT 45

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

4.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-40
Quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-40

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-35
Quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-35

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-30
Quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-30

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt sàn không đảo chiều xi mạ Soffnet FE-50V
Quạt sàn không đảo chiều xi mạ Soffnet FE-50V

- Hãng sản xuất: Soffnet

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.430.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983