0
Máy sấy gió nóng MITSUTA EC30
Máy sấy gió nóng MITSUTA EC30
 • Công suất : 30Kw
 • Nhiệt độ : 0-85 độ
 • Diện tích sử dụng : 180 m2
 • Hãng sản xuất : MITSUTA
 • Xuất xứ : Trung Quốc
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Chưa bao gồm VAT
9.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA EC15
Máy sấy gió nóng MITSUTA EC15
 • Công suất : 15Kw
 • Nhiệt độ : 0-85 độ
 • Diện tích sử dụng : 120 m2
 • Hãng sản xuất : MITSUTA
 • Xuất xứ : Trung Quốc
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Chưa bao gồm VAT
8.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt sấy gió nóng MITSUTA ZB-EY5
Quạt sấy gió nóng MITSUTA ZB-EY5
 • Công suất : 5Kw
 • Nhiệt độ : 0-85 độ
 • Hãng sản xuất : MITSUTA
 • Xuất xứ : Trung Quốc
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Chưa bao gồm VAT
3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA ZB-EY3
Máy sấy gió nóng MITSUTA ZB-EY3
 • Công suất : 3Kw
 • Nhiệt độ : 0-85 độ
 • Hãng sản xuất : MITSUTA
 • Xuất xứ : Trung Quốc
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Chưa bao gồm VAT
2.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt sấy gió nóng MITSUTA ZB-EY9
Quạt sấy gió nóng MITSUTA ZB-EY9
 • Công suất : 9Kw
 • Nhiệt độ : 0-85 độ
 • Diện tích sử dụng : 90 m2
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Trạng thái : Còn hàng
 • VAT : Chưa bao gồm VAT
Liên hệ
Liên hệ
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-02
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-02

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.590.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-03
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-03

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-05
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-05

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-30
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-30

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

12.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-15
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-15

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-09
Máy sấy gió nóng MITSUTA EH-09

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

4.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-20
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-20

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

9.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-30
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-30

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

14.690.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-50
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-50

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

16.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-70
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-70

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

20.690.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-100
Máy sấy gió nóng MITSUTA DH-100

- Hãng sản xuất: Mitsuta

- Xuất xứ: chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

24.690.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983