0
Máy chà sàn liên hợp chạy điện IPC CT40 C50
Máy chà sàn liên hợp chạy điện IPC CT40 C50

- Hãng sản xuất: IPC

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

42.680.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy IPC CT71 BF 60 BOL
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy IPC CT71 BF 60 BOL

- Hãng sản xuất: IPC

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

140.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT51 C50
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT51 C50

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

69.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT30 C45
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT30 C45

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

54.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT15 C35
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT15 C35

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

55.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng pin IPC CT5
Máy chà sàn liên hợp dùng pin IPC CT5

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

31.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT30 B45 ECO
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT30 B45 ECO

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

620.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT45 C50
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT45 C50

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

55.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT55 C55
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT55 C55

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

84.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT30 B45
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT30 B45

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

74.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT46 C50
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT46 C50

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

63.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT45 B50
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT45 B50

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

78.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT55 B50 (sạc liền máy)
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT55 B50 (sạc liền máy)

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

74.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT46 B50
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT46 B50

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

63.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT51 B50
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT51 B50

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

119.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT71 BT60
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT71 BT60

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

174.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT90 BT60
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT90 BT60

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

183.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT55 C50
Máy chà sàn liên hợp dùng điện IPC CT55 C50

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

69.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT105 BT70
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy IPC CT105 BT70

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Đã bao gồm VAT

275.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy CT110 BT60
Máy chà sàn liên hợp dùng ắc quy CT110 BT60

Hãng sản xuất: IPC

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
HOTLINE 0909 737 983