0
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-25L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-25L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.170.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-9L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-9L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.060.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-35L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-35L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550x2-50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550x2-50L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.470.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-35L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-35L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1100
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1100

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1500
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1500

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Wing TW-V-0.12/8-70L
Máy nén khí dây đai Wing TW-V-0.12/8-70L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TMS-0.1/8-25L-2HP Đầu liền Star
Máy nén khí đầu liền Wing TMS-0.1/8-25L-2HP Đầu liền Star

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-25L-2Hp
Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-25L-2Hp

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750X2-50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750X2-50L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -9L
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -9L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -60L
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -60L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TMS-0.1/8-25L-1.5HP Đầu liền Star
Máy nén khí đầu liền Wing TMS-0.1/8-25L-1.5HP Đầu liền Star

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-25L-1.5HP
Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-25L-1.5HP

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -50L
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -50L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-25L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-25L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.380.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983