0
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-25L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-25L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-9L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-9L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-35L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550-35L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550X2-50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF550X2-50L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-35L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-35L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1100
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1100

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1500
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing OF1500

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Wing TW-V-0.12/8-70L
Máy nén khí dây đai Wing TW-V-0.12/8-70L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -25L-2Hp
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -25L-2Hp

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750X2-50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750X2-50L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -9L
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -9L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -60L
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -60L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -25L
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -25L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

1.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -50L
Máy nén khí đầu liền Wing TM - 0.1/8 -50L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-25L
Máy nén khí không dầu giảm âm Wing TW-OF750-25L

Hãng sản xuất: Wing

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983