0
Máy xới đất mini Oshima GX35
Máy xới đất mini Oshima GX35

Thương hiệu: Oshima

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy xới đất Oshima XDX2-D
Máy xới đất Oshima XDX2-D

Thương hiệu: Oshima

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

9.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy xới đất mini Oshima 1E48F (2 thì)
Máy xới đất mini Oshima 1E48F (2 thì)

Thương hiệu: Oshima

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy xới đất Oshima XDX2-X
Máy xới đất Oshima XDX2-X

Thương hiệu: Oshima

Xuất xứ: Công nghệ nhật Bản, Lắp ráp tại Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

9.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy xới đất Oshima XDX1-B
Máy xới đất Oshima XDX1-B

Thương hiệu: Oshima

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

18.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy xới đất Oshima XDX3
Máy xới đất Oshima XDX3

Thương hiệu: Oshima

Xuất xứ: Công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

13.030.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy xới đất Oshima XDX2
Máy xới đất Oshima XDX2

Thương hiệu: Oshima

Xuất xứ: Công nghệ Nhật Bản

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

Liên hệ
Liên hệ
Máy xới đất Oshima XDD1
Máy xới đất Oshima XDD1

Thương hiệu: Oshima

Xuất xứ: công nghệ Nhật Bản

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

18.240.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy xới đất Oshima XDX1-C
Máy xới đất Oshima XDX1-C

Thương hiệu: Oshima

Xuất xứ: công nghệ Nhật Bản

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

18.320.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy xới đất Oshima XDX1-T
Máy xới đất Oshima XDX1-T

Thương hiệu: Oshima

Xuất xứ: công nghệ Nhật Bản

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

18.320.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983