0
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 3MF
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 3MF

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

168.680 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR HF
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR HF

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

166.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 2MF
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 2MF

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.140.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR F16
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR F16

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

85.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 10M
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 10M

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

75.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 8M
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 8M

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

48.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 3M
Đĩa mài - phíp mài đánh bóng sàn đá sàn bê tông LXR 3M

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

18.850 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài - nhíp mài bóng sàn đá betong 12 li
Đĩa mài - nhíp mài bóng sàn đá betong 12 li

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

- Giá bán: 65.000 Đ/cái

65.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài bóng sàn 10 li #50, 300 ... 1000
Đĩa mài bóng sàn 10 li #50, 300 ... 1000

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

- Giá bán: 75.000 Đ/cái

75.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa đánh bóng sàn #50, 100, 200, 300, 500 ... 3000 dày 8 li
Đĩa đánh bóng sàn #50, 100, 200, 300, 500 ... 3000 dày 8 li

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

- Giá bán: 48.000 Đ/cái

Liên hệ
Liên hệ
Đĩa đánh bóng sàn #50, 100, 200, 300, 500 ... 3000 dày 3 li
Đĩa đánh bóng sàn #50, 100, 200, 300, 500 ... 3000 dày 3 li

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

- Giá bán: 22.000 Đ/cái

22.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài sàn - phíp mài đá 12 răng # 30
Đĩa mài sàn - phíp mài đá 12 răng # 30

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Đóng gói: 80.000 Đ/miếng

80.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài sàn beton - phíp mài đá epoxy 12 răng #30
Đĩa mài sàn beton - phíp mài đá epoxy 12 răng #30

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Đóng gói: 80.000 Đ/miếng

80.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài sàn beton - phíp mài đá epoxy 12 răng
Đĩa mài sàn beton - phíp mài đá epoxy 12 răng

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Đóng gói: 80.000 Đ/miếng

80.000 VNĐ
Đặt hàng
Đĩa mài sàn - phíp mài đá 12 răng 50#
Đĩa mài sàn - phíp mài đá 12 răng 50#

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Đóng gói: 80.000 Đ/miếng

80.000 VNĐ
Đặt hàng
Lá số mài phá sàn - phíp mài đá cực mạnh
Lá số mài phá sàn - phíp mài đá cực mạnh

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Đóng gói: 240.000 Đ/miếng

240.000 VNĐ
Đặt hàng
Lá số mài bóc lớp sơn epoxy - phíp mài đá cực mạnh
Lá số mài bóc lớp sơn epoxy - phíp mài đá cực mạnh

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- Đóng gói: 245.000 Đ/miếng

245.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983