0
Máy chà sàn đơn Ghibli SB 143 L 22
Máy chà sàn đơn Ghibli SB 143 L 22

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

45.702.184 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 30 D 45 BC TOUCH
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 30 D 45 BC TOUCH

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

172.135.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Ghibli SB150 U13
Máy chà sàn Ghibli SB150 U13

Hãng sản xuất: Ghibli

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

70.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn tốc độ cao Ghili SB150U 13
Máy chà sàn tốc độ cao Ghili SB150U 13

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

71.570.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà rửa sàn đa năng Ghibli SB143L10
Máy chà rửa sàn đa năng Ghibli SB143L10

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

39.430.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Ghibli ROUND 45 E 55
Máy chà sàn liên hợp Ghibli ROUND 45 E 55

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chư bao gồm VAT

98.816.344 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 15 E 38
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 15 E 38

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

60.436.112 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn đa năng 2 tốc độ Ghibli SB143 TSN
Máy chà sàn đa năng 2 tốc độ Ghibli SB143 TSN

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

63.370.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn đa năng Ghibli SB143 L13
Máy chà sàn đa năng Ghibli SB143 L13

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

35.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Ghibli ROUND 45 SM 55 BC TOUCH
Máy chà sàn liên hợp Ghibli ROUND 45 SM 55 BC TOUCH

Thương hiệu: Ghibli

Xuất xứ: Made in Italy

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

115.920.904 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 30 E 45 TOUCH
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 30 E 45 TOUCH

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

88.583.616 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 30 SM 45 BC TOUCH
Máy chà sàn liên hợp Ghibli FR 30 SM 45 BC TOUCH

- Hãng sản xuất: Ghibli

- Xuất xứ: Made in Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: chưa bao gồm VAT

102.747.392 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983