0
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-155
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-155

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

33.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

6.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-25
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-25

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

7.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-38
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-38

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

11.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-45
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-45

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

11.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-68
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-68

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

13.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Rơ le khí điện
Rơ le khí điện

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

700.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 010
Cổ lọc khí nén Pegasus 010

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

1.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ xả nước máy sấy khí
Cổ xả nước máy sấy khí

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

600.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 001
Cổ lọc khí nén Pegasus 001

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

900.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 002
Cổ lọc khí nén Pegasus 002

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

1.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 004
Cổ lọc khí nén Pegasus 004

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

1.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 007
Cổ lọc khí nén Pegasus 007

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

1.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-115
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-115

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

18.200.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983