0
Bình phun thuốc bằng điện Oshima OS20-2CN
Bình phun thuốc bằng điện Oshima OS20-2CN

 Hãng sản xuất: Oshima

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.130.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Megaday MD-20AH
Bình phun thuốc bằng điện Megaday MD-20AH

 Hãng sản xuất: Megaday

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

880.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Megaday MD-20E
Bình phun thuốc bằng điện Megaday MD-20E

 Hãng sản xuất: Megaday

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

770.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Megaday MD-16A
Bình phun thuốc bằng điện Megaday MD-16A

 Hãng sản xuất: Megaday

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

750.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Osaka OK-20E
Bình phun thuốc bằng điện Osaka OK-20E

 Hãng sản xuất: Osaka

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.060.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-16NE
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-16NE

 Hãng sản xuất: Pandora

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-20E
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-20E

 Hãng sản xuất: Pandora 

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.260.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-20A
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-20A

 Hãng sản xuất: Pandora

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.270.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-16E
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-16E

 Hãng sản xuất: Pandora

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-16A
Bình phun thuốc bằng điện Pandora PA-16A

 Hãng sản xuất: Pandora

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.060.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện KCT 16D
Bình phun thuốc bằng điện KCT 16D

 Hãng sản xuất: KCT

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

880.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện KCT 18D
Bình phun thuốc bằng điện KCT 18D

 Hãng sản xuất: KCT

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

900.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Pona PN20-SP
Bình phun thuốc bằng điện Pona PN20-SP

 Hãng sản xuất: Pona

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.130.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện KCT 20D
Bình phun thuốc bằng điện KCT 20D

 Hãng sản xuất: KCT

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

900.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Pona PN20-2CN
Bình phun thuốc bằng điện Pona PN20-2CN

 Hãng sản xuất: Pona

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.070.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng Điện Oshima OS18
Bình phun thuốc bằng Điện Oshima OS18

 Hãng sản xuất: Oshima

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình phun thuốc bằng điện Fushita FT-16A
Bình phun thuốc bằng điện Fushita FT-16A

- Hãng sản xuất: Fushita

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 3 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

1.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Bình xịt điện MITSU POWER 16MS-08
Bình xịt điện MITSU POWER 16MS-08

- Thương hiệu: MITSU POWER

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

950.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983