0
Máy sấy khô sàn gió nóng Hiclean HC 535H
Máy sấy khô sàn gió nóng Hiclean HC 535H

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Hiclean HC 1000
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Hiclean HC 1000

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ : Công nghệ Thái Lan, SX tại China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Amtek BF535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Amtek BF535

- Hãng sản xuất: Amtek

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.437.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Fred 900D
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Fred 900D

- Hãng sản xuất: Fred

- Xuất xứ: Công nghệ Đức

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Teklife TL-900
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Teklife TL-900

- Hãng sản xuất: Teklife

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 cấp độ Teklife TL-900S
Quạt thổi khô sàn thảm 3 cấp độ Teklife TL-900S

- Hãng sản xuất: Teklife

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 03 tốc độ Typhoon NT610
Quạt thổi khô sàn thảm 03 tốc độ Typhoon NT610

- Hãng sản xuất: Typhoon

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.790.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm con sò SE-CLEAN SC-900
Quạt thổi khô sàn thảm con sò SE-CLEAN SC-900

- Hãng sản xuất: SE-CLEAN

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ LL 535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ LL 535

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Quạt thổi khô sàn thảm Sea Clean SC-900
Quạt thổi khô sàn thảm Sea Clean SC-900

- Hãng sản xuất: Sea Clean

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm Supper Clean SC-900
Quạt thổi khô sàn thảm Supper Clean SC-900

- Hãng sản xuất: Supper Clean

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm Clean Tech CT180
Quạt thổi khô sàn thảm Clean Tech CT180

- Hãng sản xuất: Clean Tech

- Xuất xứ: Thái Lan

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm ba cấp độ Clepro CP-210
Quạt thổi khô sàn thảm ba cấp độ Clepro CP-210

- Hãng sản xuất: Clepro

- Xuất xứ: Made in China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Pullman TL-900
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Pullman TL-900

- Hãng sản xuất: Pullman

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Chaobao CB-900B
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Chaobao CB-900B

- Hãng sản xuất: ChaoBao

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Camry BF535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Camry BF535

- Hãng sản xuất: Camry

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Jieba BF535
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Jieba BF535

- Hãng sản xuất: Jieba

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Chaobao CB-900E
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Chaobao CB-900E

- Hãng sản xuất: ChaoBao

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Camry BF533
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ Camry BF533

- Hãng sản xuất: Camry

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ HIFAN HF 900
Quạt thổi khô sàn thảm 3 tốc độ HIFAN HF 900

- Hãng sản xuất: HIFAN

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

3.600.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983