0
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-115
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-115

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

19.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-15

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

7.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-25
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-25

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

7.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-38
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-38

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

11.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-45
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-45

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

13.350.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-68
Máy sấy khí Pegasus TMMSK-68

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Lắp ráp tại China

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

14.950.000 VNĐ
Đặt hàng
Rơ le khí điện
Rơ le khí điện

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

575.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 010
Cổ lọc khí nén Pegasus 010

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

1.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ xả nước máy sấy khí
Cổ xả nước máy sấy khí

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

460.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 001
Cổ lọc khí nén Pegasus 001

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

850.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 002
Cổ lọc khí nén Pegasus 002

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

950.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 004
Cổ lọc khí nén Pegasus 004

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

1.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Cổ lọc khí nén Pegasus 007
Cổ lọc khí nén Pegasus 007

Trạng thái: còn hàng

VAT: chưa bao gồm VAT

1.200.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983