0
Máy quét rác Karcher KM 70/20 C (1.517-106.0)
Máy quét rác Karcher KM 70/20 C (1.517-106.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

14.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 105/110 R G with KSSB (0.300-200.0)
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 105/110 R G with KSSB (0.300-200.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

479.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác ngồi lái Karch KM 90/60 R Bp Adv (1.047-301.0)
Máy quét rác ngồi lái Karch KM 90/60 R Bp Adv (1.047-301.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

279.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét ngồi lái Karcher KM 90/60 R G (1.047-204.0)
Máy quét ngồi lái Karcher KM 90/60 R G (1.047-204.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

239.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher KM 70/30 C Bp Pack Adv (1.517-213.0)
Máy quét rác Karcher KM 70/30 C Bp Pack Adv (1.517-213.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: LITHUANIA

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

47.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher KM 70/30 C Bp Pack (1.517-214.0)
Máy quét rác Karcher KM 70/30 C Bp Pack (1.517-214.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: LITHUANIA

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

38.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 170/600 R D (1.186-127.0)
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 170/600 R D (1.186-127.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.589.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe quét rác ngồi lái Karcher KM 90/60 R Bp Pack Adv mã 1.047-302.0
Xe quét rác ngồi lái Karcher KM 90/60 R Bp Pack Adv mã 1.047-302.0

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

329.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 150/500 R D Classic (1.186-134.0)
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 150/500 R D Classic (1.186-134.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.169.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 150/500 R D (1.186-124.0)
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 150/500 R D (1.186-124.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

1.359.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher KM 120/250 R D Classic (1.186-000.0)
Máy quét rác Karcher KM 120/250 R D Classic (1.186-000.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

799.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 100/100 R D (1.280-115.0)
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 100/100 R D (1.280-115.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

349.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 85/50 Bp Ride on (9.653-341.0)
Máy quét rác ngồi lái Karcher KM 85/50 Bp Ride on (9.653-341.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

199.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe quét rác Karcher ISAL 6000 (410102)
Xe quét rác Karcher ISAL 6000 (410102)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

 

Liên hệ
Liên hệ
Máy quét rác Karcher KM 120/250 R Bp Classic (1.186-002.0)
Máy quét rác Karcher KM 120/250 R Bp Classic (1.186-002.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

959.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher KM 130/300 R Bp (1.186-122.0)
Máy quét rác Karcher KM 130/300 R Bp (1.186-122.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

1.159.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy quét rác Karcher MC 80 with side brush (1.442-252.2)
Máy quét rác Karcher MC 80 with side brush (1.442-252.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

Liên hệ
Liên hệ
Máy quét rác Karcher MC 130 Plus Advanced (1.442-233.2)
Máy quét rác Karcher MC 130 Plus Advanced (1.442-233.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

Liên hệ
Liên hệ
Máy quét rác Karcher MC 130 Plus Adv (1.442-233.2)
Máy quét rác Karcher MC 130 Plus Adv (1.442-233.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

Liên hệ
Liên hệ
HOTLINE 0909 737 983