0
Máy nén khí 10HP Jaguar HET90H500
Máy nén khí 10HP Jaguar HET90H500

Hãng sản xuất: Jaguar

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

34.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí Piston Jaguar 2HP - EV51H100
Máy nén khí Piston Jaguar 2HP - EV51H100

Hãng sản xuất: Jaguar

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

9.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí 3HP - 2 cấp Jaguar EV70H160
Máy nén khí 3HP - 2 cấp Jaguar EV70H160

Hãng sản xuất: Jaguar

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

14.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí 2 cấp 3HP Jaguar HEV70H200
Máy nén khí 2 cấp 3HP Jaguar HEV70H200

Hãng sản xuất: Jaguar

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

15.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí 7.5HP Jaguar HET80H300
Máy nén khí 7.5HP Jaguar HET80H300

Hãng sản xuất: Jaguar

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

27.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 40L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

2.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF750 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.250.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-330L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-330L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

22.890.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550*2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF550*2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x2-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM-OF750x3-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L
Máy nén khí không dầu giảm âm Pegasus TM - OF550 - 50L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.12/8-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

3.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

5.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.17/8-180L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

4.390.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L (380V)
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-180L (380V)

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

7.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L
Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/12.5-120L

Hãng sản xuất: Pegasus

Xuất xứ: Made in Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Trạng thái: còn hàng

VAT: Chưa bao gồm VAT

6.990.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983