0
Máy hút bụi Super Cleaner EV-275QSW (SQ-200)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-275QSW (SQ-200)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

18.780.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-250SW (KV-15SB2)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-250SW (KV-15SB2)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

9.942.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-145FW (C-112FW)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-145FW (C-112FW)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

7.393.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-122FW (CS-122FW)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-122FW (CS-122FW)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

6.146.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-120SW (SC-20W)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-120SW (SC-20W)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

5.748.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner C-112SW/CS-140SW (02 motor)
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner C-112SW/CS-140SW (02 motor)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

11.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner C-112SW/CS-140SW
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner C-112SW/CS-140SW

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

11.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner CS-150SQ
Máy hút bụi công nghiệp Super Cleaner CS-150SQ

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

16.714.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi và thổi khô Super Cleaner Star-4
Máy hút bụi và thổi khô Super Cleaner Star-4

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 28.3813 2181

Thời gian: 8h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

7.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner C-105FW
Máy hút bụi Super Cleaner C-105FW

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

8.353.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner C-105SW
Máy hút bụi Super Cleaner C-105SW

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

8.353.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô 3 pha Super Cleaner EV-6000E (SC-6000E)
Máy hút bụi khô 3 pha Super Cleaner EV-6000E (SC-6000E)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

177.149.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RH(OIL)
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RH(OIL)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

191.760.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000R/AS
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000R/AS

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

103.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-30000RP (SC-30000)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-30000RP (SC-30000)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

493.488.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-7500RHT
Máy hút bụi Super Cleaner SC-7500RHT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

151.490.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-5000RHT
Máy hút bụi Super Cleaner SC-5000RHT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

17.385.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RHT
Máy hút bụi Super Cleaner SC-3000RHT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

67.115.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô Super Cleaner KV-12000RT
Máy hút bụi khô Super Cleaner KV-12000RT

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

109.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Super Cleaner EV-7500RT (KV-7500RT)
Máy hút bụi Super Cleaner EV-7500RT (KV-7500RT)

- Hãng sản xuất: Super Cleaner

- Xuất xứ: Made in Korea

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

94.900.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983